Vi sidder klar til at hjælpe dig. Ring +45 8993 8800

fjernsupport knap

Teknisk beskrivelse af SMS-Gateway

Afsendelse af SMS’er via modulet:

Du kan nemt sende SMS direkte fra administrationsmodulet. Vælg menupunktet Afsend SMS øverst i menuen.

Afsendelse af SMS’er via e-mail sendt til sms@smsg.dk:

Du kan også generere SMS’er ved at sende en e-mail til mailadressen sms@smsg.dk. Mailen skal have følgende udformning:

I emne feltet angives brugernavn og adgangskode separeret med kolon.
Eksempel: mitbrugernavn:minadgangskode

I mailens tekst angives de mobilnumre, som beskeden skal sendes til med foranstillet #. Du kan angive flere mobilnumre på hver sin linie. Afslut med et linieskift. Herefter skrives beskedens tekstindhold.
Eksempel:
#20101010
#20303030
En lille hilsen fra…

Afsendelse af SMS’er via ASP eller PHP script:

PHP-script:
mail(‘sms@smsg.dk’,’brugernavn:adgangskode’,”#20101010\n#20303030\nEn lille hilsen fra…\n”)

ASP-script:
set msg = Server.CreateOBject( “JMail.Message” )
msg.Logging = true
msg.silent = true
msg.From = “svar-ikke@curanet.dk”
msg.FromName = “SMS”
msg.AddRecipient “sms@smsg.dk”
msg.Subject = “brugernavn:adgangskode”
msg.Body = “#20101010″& vbcrlf &”#20303030″& vbcrlf &”En lille hilsen fra…”

if not msg.Send(“pasmtp.tele.dk”) then
    Response.Write “Mailen kunne ikke afsendes grundet:” & msg.log
end if